รายละเอียดการโอนเงิน


บัญชีที่โอนเงิน* :
วันที่ชำระเงิน :
เวลา(โดยประมาณ) : : น.
จำนวนเงิน* :
หลักฐานการโอน : [ ไฟล์ jpg,gif,png,pdf ไม่เกิน2MB] การแนบหลักฐานจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น

เลือกรายการสั่งซื้อที่จะชำระเงิน


# เลขที่การสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ รายการสินค้า ราคารวม (บาท)

รายละเอียดอื่นๆ